Hur denna sajt byggs

Sättet som denna demosajt byggs är ett bra exempel på hur man relativt enkelt kan skapa dokumentation och sedan "publicera" resultatet på en eller flera platser.

Inehåll

Innehållet skapas i ett textredigeringsprogram (emacs i detta fall) som Markdown-filer (.md), men kan naturligtvis vara nästan vilket redigeringsprogram som helst. För att ändra struktur, lägga till eller ta bort sidor, osv så ändras filen mkdocs.yml.

Efter att innehållet är klart så körs mkdocs build. Detta skapar de faktiskta .html-filerna från Markdown-filerna.

Publicering

För just denna sajt så används sedan git för att publicera de .html-filer som skapats på en helt annan plats.

Eftersom git används så får vi också automatisk versionshantering av förändringar och tillägg i innehållet.